Ballina Ekonomia Gati për censin e bujqësisë, inventar për fermat dhe gjedhët pas 13...

Gati për censin e bujqësisë, inventar për fermat dhe gjedhët pas 13 vitesh

68
0

Censi në sektorin e bujqësisë, do të luajë një rol vendimtar në përditësimin e informacionit statistikor të nevojshëm në nivel lokal dhe rajonal dhe ndryshimet që kanë ndodhur në këtë sektor në më shumë se një dekadë.

INSTAT ka përgatitur një modul pyetjesh, të cilat janë përfshirë edhe në pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave të zhvilluar në tetor 2023, me qëllim krijimin e listës së fermave bujqësore, e cila do të shërbejë si bazë zgjedhje për censin e ardhshëm të bujqësisë, kjo për arsye të mungesës së regjistrit administrativ të fermave.

Censi i Bujqësisë do të sigurojë informacione mbi module të veçanta, në të gjitha fermat bujqësore që kanë të bëjnë me: ujitjen, praktikat e menaxhimit të tokës, makineritë dhe pajisjet dhe pemëtarinë, të cilat rrjedhin nga zbatimi i rregulloreve të Komisionit Evropian mbi Vrojtimet Strukturore të Fermave, me vit reference vitin 2023, për vendet anëtare të BE.

Bujqësia është një nga sektorët më të rëndësishëm të vendit, e cila ka kontribut në 20% të prodhimit të brendshëm bruto, dhe vitet e fundit po synohet ngritja e fermave të mëdha, të cilat kombinohen me bashkimin e tokave në formë kooperativash ose investime direkte në fabrika përpunimi.

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu